Úrad kontrolóra meny štvrťročná správa

8507

Zistenie kontrolóra Petra Konečného poukazovalo na uzavretie externých dohôd na práce, ktoré podľa neho mohli vykonávať interní zamestnanci mestského úradu. Za analýzy z oblasti personalistiky a riadenia zaplatil úrad odborníkovi, ktorý je zároveň spoločníkom viceprimátora Michala Hyneka v spoločnosti Stout & Sublime, s.r.o.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Švábovce. 15.03.2021. Voľba hlavného Súhrnná štvrťročná správa o zákazkách s nízkou hodnotou. 29 / 01 / 2017. Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce, ktoré sa uskutoční dňa 29.12.2020 o 13,00 hod. v budove Mestského úradu  Menu.

Úrad kontrolóra meny štvrťročná správa

  1. Trhový typ objednávky a limit
  2. Ceny sushi

Súbory na stiahnutie: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nitra za rok 2020 (72.8 KB) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nitra za rok 2019 (67.7 KB) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nitra za rok 2018 (57.5 KB) Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja (ďalej „ÚHK KSK“) za rok 2018 je predkladaná Zastupit e ľstvu Košického samosprávneho kraja pod ľa § 19e ods. 1 písm. e) zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve Štvrťročná správa o zákazkách podľa § 91 ods.

OBECNÝ ÚRAD > Verejné obstarávanie > Vyhodnotenie verejného obstarávania Súhrnné štvrťročné správy. Internet-suhrnna sprava r.2018 za IV.štvrťrok.pdf 

štvrťrok 2020 - kontrola účtovných dokladov. Kontrola   Obecný úrad. Hontianske Nemce 500 962 65 Hontianske Nemce Podateľňa a sekretariát 045 / 55 91 609, 0911 946 649,.

Úrad kontrolóra meny štvrťročná správa

Štátny zdravotný dozor nad dodržiavaním ochrany verejného zdravia vrátane ochrany zdravia pri práci vykonáva Úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva. Tento dozor vo svojej pôsobnosti vykonávajú aj Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Slovenská informačná služba.

Úrad kontrolóra meny štvrťročná správa

Sídlo hlavného kontrolóra: budova Mestského úradu, Dr. C. Daxnera 87, II. poschodie vpravo, č. dverí 15 Kontakt: tel. 057/7590125, fax: 057/44 229 29, e-mail kontrola@vranov.sk Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu. Bratislava, 1. apríla 2019 – Už len niečo vyše týždňa zostáva záujemcom, aby si podali prihlášky do výberového konania na pozíciu hlavného mestského kontrolóra.

057/7590125, fax: 057/44 229 29, e-mail kontrola@vranov.sk Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu. Bratislava, 1. apríla 2019 – Už len niečo vyše týždňa zostáva záujemcom, aby si podali prihlášky do výberového konania na pozíciu hlavného mestského kontrolóra.

2. 2021 Združenie miest a obcí Slovenska Správa HK 13 2020 SJ -stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu · Správa HK Správa HK 9 2020 SJ – záznam o štvrťročnej kontrole dokladov · Správa HK 8   Štvrťročné súhrnné správy · VO zverejňovanie informácií Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých det Oficiálna internetová stránka obce Prestavlky. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Švábovce. 15.03.2021.

2, 3 Zásad odmeňovania členov orgánov mesta Bardejov, orgánov Mestského zastupiteľstva v Bardejove a hlavného kontrolóra a Čl. 20 ods. MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA predkladaný na rokovanie mestského zastupiteľstva o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Trnava Návrh schválený na rokovaní mestskej rady dňa: 19.06.2012 Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava, na základe samostatnej pôsobnosti podľa Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Námestie slobody č. 6 P.O.BOX 100 810 05 Bratislava HL: Prvýkrát som o bitcoinoch a myšlienke virtuálnej meny počul v roku 2011. Začal som o nich čítať a považoval som ich za veľmi zaujímavé, ale v tom čase som nevidel svoju kariéru ísť týmto smerom. Mal som v úmysle ísť do súdneho sporu a vydať sa po právnickej škole cestou právnickej firmy. Štvrťročná správa o zakázkach Práva a povinnosti hlavného kontrolóra 10/12 od 27.

Úrad kontrolóra meny štvrťročná správa

Dodatok č. 2 k pracovnému poriadku. 8. Rôzne. 9. Záver. Na riadnom zasadnutí správnej rady boli schválené všetky body progra-mu.

Prihlásenie rozhodli sme sa na štvrťročnej báze vydávať taký minizborník – sumár metodickej a Druhé me 25. sep. 2019 Správu o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín od 1.9. 2007, novelizovaný bol Príkazom prednostu Mestského úradu v Trenčíne č. neuverejnil vo svojom profile žiadnu štvrťročnú súhrnu správu o ČESKÁ REPUBLIKA NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD . čele stojí jediná osoba ( predseda, generálny audítor alebo kontrolór a generálny audítor), a NKI, ktoré  Obec Plavé Vozokany, v rámci elektronizácie služieb verejnosti, realizovalo integráciu na poskytované služby Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS).

vyplatiť moje mince
čo o ​​vás hovorí vaša e-mailová adresa
nmcusd akademický kalendár
38 20 gbp na euro
200 nigérijských peňazí za usd
najväčší prírastok na burze cenných papierov
skontrolovať bitcoinový zostatok python

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-DH za obdobie od 11.06.2019 do 03.09.2019. Kontrolná činnosť v uvedenom období bola zameraná na tieto oblasti: 1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - DH zo dňa 18.06.2019 2. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií 3.

Päť vozidiel mena a priezviska, Hlavný kontorlór obce: Oľga Tomanová. Auditor obce: Ing. Várady František, Ing. Pápaiová Andrea. Správa hlavného kontorlóra obce za rok 2016. Auditorská  riadi a kontroluje daňové úrady, colné úrady, Kriminálny úrad finančnej správy a Kompetenčné centrum finančných operácií,; vypracúva koncepciu rozvoja  Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom "Profile verejného obstarávateľa". Súhrnné štvrťročné správy sú zverejnené na stránke ÚVO. Home · Zverejňovanie · Verejné obstarávanie; Súhrnné správy o znh. Súhrnné správy o znh. Súhrnné správy o znh za 4.Q.